Những công cụ mà TranLocTeam đang sử dụng để xây dựng blog.

Chiến lược phát triển rất cần thiết và công cụ là giải pháp để thực hiện chiến lược.

Chúng tôi chỉ giới thiệu những cung cụ uy tín và bạn chỉ nên sử dụng nếu thực sự cần thiết.

I. Công cụ SEO

Rank Math

Rank Math là một plugin SEO dành cho WordPress được phát triển bởi MyThemeShop. Đây là công cụ SEO không thể thiếu được với mỗi Blogger. Bản thân Lộc đang sử dụng công cụ này cho toàn bộ website và của cả khách hàng.